Kỷ niệm chương pha lê biểu dương

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 16cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm quà tặng lưu niệm, tri ân