Kỷ niệm chương tri ân ngành hàng không

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: tri ân