Quà tặng pha lê khen thưởng 5 năm

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: vinh danh