Cúp pha lê trao giải thưởng

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Nội dung: thiết kế riêng
  • Dùng trao giải, lưu niệm