Kỷ niệm chương trao thưởng nhân viên xuất sắc

  • Chất liệu: pha lê
  • Đường kính: 14cm
  • Dùng khen thưởng, tri ân