Kỷ niệm chương tặng sinh viên

95.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • KT:  cao 20cm
  • Phù hợp: lưu niệm
  • Đơn hàng: 20 sản phẩm/lần
Đặt hàng ngay