Kỷ niệm chương chiếc thuyền hội đồng hương

95.000

  • Chất liệu: thủy tinh
  • KT chuẩn: Cao 20cm
  • Phù hợp: lưu niệm
Đặt hàng ngay