Kỷ niệm chương tròn 14cm pha lê đen

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: tròn 14cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: tri ân