Biểu trưng pha lê tặng lãnh đạo

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: tri ân