Kỷ niệm chương tặng hội đồng hương

Giá gốc là: 135.000₫.Giá hiện tại là: 115.000₫.

  • Chất liệu: thủy tinh
  • Nội dung: riêng
  • KT chuẩn: Cao 20cm
  • Phù hợp: lưu niệm
Đặt hàng ngay