Biểu trưng pha lê vinh danh 5 năm

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: tròn 14cm
  • Nội dung: Riêng
  • Phù hợp: tri ân