Kỷ niệm chương tròn 12cm

75.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 14cm
  • Phù hợp:quà tặng họp lớp
  • Đơn hàng: 20 sản phẩm/lần
Đặt hàng ngay