Kỷ niệm chương tròn 12cm

78.000 75.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 12cm hoặc 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Phù hợp vinh danh nhân viên, họp lớp, ra trường…

Hỗ trợ khách hàng:

Tùy vào ngành hàng và nhóm khách hàng mà chúng tôi có đơn giá ưu đãi khác nhau. Vui lòng liên hệ người phụ trách ngành hàng ở bên dưới để nhận được tư vấn.

Đặt hàng ngay