Kỷ niệm chương tròn 14cm

85.000

  • Chất liệu: Thủy tinh
  • Đường kính: 12cm hoặc 14cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Phù hợp vinh danh nhân viên, họp lớp, ra trường…
Đặt hàng ngay