Kỷ niệm chương hình chiếc thuyền xanh

Giá gốc là: 115.000₫.Giá hiện tại là: 95.000₫.

  • Chất liệu: thủy tinh
  • KT chuẩn: Cao 20cm
  • Phù hợp: lưu niệm
Đặt hàng ngay