Kỷ niệm chương trao giải

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Dùng khen thưởng, tri ân