Huân chương chiến sĩ giải phóng

Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 585.000₫.

  • Chất liệu: gỗ, đồng
  • Nội dung: riêng
  • KT: 28cm x 38cm
  • Phù hợp: tri ân
Đặt hàng ngay