Bảng vinh danh vàng chữ nhật

Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.

  • Chất liệu: gỗ, kim loại
  • KT: 23cm x 29cm
  • Phù hợp: vinh danh
Đặt hàng ngay