Biểu trưng vinh danh nhân viên

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Dùng vinh danh, tri ân