Kỷ niệm chương vinh danh lãnh đạo

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh