Kỷ niệm chương tôn vinh quản lý xuất sắc

  • Chất liệu: pha lê
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Dùng tri ân, vinh danh