Kỷ niệm chương thâm niên 5 năm cống hiến

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Dùng tri ân, vinh danh