Cúp bóng đá pha lê

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 27cm
  • Nội dung: thiết kế riêng
  • Dùng trao giải, lưu niệm