Cúp pha lê khen thưởng ngành dược phẩm

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 24cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Làm quà tặng lưu niệm, vinh danh