Cúp trao giải thưởng golf

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 27cm
  • Nội dung: thiết kế riêng
  • Dùng khen thưởng, lưu niệm