Biểu trưng pha lê tri ân

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Dùng tri ân, vinh danh