Bảng tôn vinh nhân viên gắn bó

  • Chất liệu: gỗ, kim loại
  • Nội dung: riêng
  • KT: 23cm x 30cm
  • Phù hợp: tri ân