Vật phẩm quảng cáo là gì?

Vật phẩm quảng cáo là những sản phẩm hữu ích. Hoặc có tính biểu tượng được sử dụng biểu tượng, là quà tặng và vật phẩm ưu đãi. Nói tóm lại, bất kỳ sản phẩm nào có thể được dùng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh đều có thể coi là vật phẩm quảng cáo.

Có thể chia Vật phẩm quảng cáo làm 5 loại:

Sản phẩm dùng trong quảng cáo: gồm có các thành tố sau:

Chuyển tải được thông điệp quảng cáo
Gắn kèm cùng với 1 sản phẩm hữu ích
Cho đi không kèm điều kiện ràng buộc

Premiums: Cho một sản phẩm hữu dụng với điều kiện kèm theo. Ví dụ: mua 1 cuốn sách và nhận được 1 tập đánh dấu sách.

Incentives: Một sản phẩm khuyến mại được cung cấp như là một động lực để tạo ra một hành động cụ thể. Ví dụ: đạt chỉ tiêu doanh số sẽ có được một kỳ nghỉ miễn phí (chương trình khuyến mãi du lịch, bán hàng)

Rewards: Cúp, cờ, biểu trưng, đồ trang trí và các quà tặng khác. Thể hiện được sự tôn vinh người nhận vì đã đạt được những thành tích nào đó.

Business Gifts: Thông thường được đưa ra bởi các doanh nghiệp để khách hàng và nhân viên. Đôi khi cả các nhà cung cấp. Quà tặng doanh nghiệp được dùng để cảm ơn khách hàng,đối tác. Để phát triển hoạt động kinh doanh, để tưởng thưởng cho nhân viên đối với thành tích họ đạt được.
8 lý do chính để sử dụng Vật phẩm quảng cáo và quà tặng

 

Trả lời