Ly charisma hi ball 415ml

– Xuất xứ: Ocean Glass – Thái Lan
– Dung tích: 415ml
– Đường kính miệng: 68 mm
– Đường kính đáy: 57 mm
– Đường kính lớn nhất: 80 mm
– Chiều cao: 125 mm
– Trọng lượng: 265 mm