Kỷ niệm chương vinh danh thâm niên 5 năm

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Dùng vinh danh, tri ân