Kỷ niệm chương trao giải

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 18cm
  • Dùng trao giải, tri ân