Kỷ niệm chương khen thưởng tập thể

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Dùng khen thưởng, tri ân