Cúp tri ân vì đồng hành

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 25cm
  • Nội dung: thiết kế riêng
  • Dùng tri ân, lưu niệm