Biểu trưng tôn vinh lãnh đạo

  • Chất liệu: pha lê
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Dùng vinh danh, tri ân