Tô thủy tinh 9 xoáy

  • Phù hợp: Khuyến mãi
  • Đóng thùng: 24cái
  • Đường kính: 224mm
  • Chiều cao: 111mm