Quà tặng khen thưởng nhân viên

  • Chất liệu: pha lê
  • KT: cao 20cm
  • Dùng tri ân, khen thưởng