Kỷ niệm chương pha lê lưu niệm

  • Chất liệu: pha lê
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh