In Ly quai bia Lucky LG-122 dung tích 350ml

  •  Đóng gói: 6/36
  • Dung tích: 350 ml
  • Đường kính: 74mm
  • Chiều cao: 120mm