In logo Ly cà phê Studio Hi ball 435ml

19.400

  • Đường kính miệng: 92 mm
  • Đường kính chân ly: 56 mm
  • Đường kính lớn nhất: 92 mm
  • Chiều cao: 135 mm
Đặt hàng ngay